بتن ریزی در هوای بارانی

بتن ریزی در هوای بارانی

بتن ریزی در هوای بارانی _ حساس‌تر از بتن ریزی در هوای معمولی بوده و نیازمند اقدامات بیشتری است. در هوای بارانی، آب به عنوان یک عامل بیرونی بر روی فرآیند بتن‌ریزی، گیرش و کیفیت بتن تاثیر می‌گذارد. در این مقاله، چالش‌های فرآیند بتن ریزی در هوای بارانی و روش‌های پیش‌گیری از اثرات مخرب بارندگی بر این فرآیند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عوامل موثر بر بتن ریزی در هوای بارانی چه هستند؟

پیامدهای بتن ریزی در هوای بارانی به زمان، مدت، شدت و حجم بارندگی بستگی دارند. زمان بارندگی را می‌توان به عنوان مهم‌ترین پارامتر موثر بر کیفیت بتن ریزی در هوای بارانی در نظر گرفت. منظور از زمان، مرحله‌ای است که در آن، باران شروع به باریدن می‌کند. بارندگی در مراحل اولیه دارای اثرات مخرب بوده و پس از ماله‌کشی خشک (مرحله عمل‌آوری بتن) مفید است. مدت زمان بارندگی بر روی فرآیند تخلیه آب اضافی از روی سطح تاثیر می‌گذارد. هرچه این مدت زمان کم‌تر باشد، سرعت تخلیه آب پیش از پرداخت نهایی سطح بیشتر خواهد بود.

بارندگی بر روی بتن تازه

شدت بارندگی، بر روی شسته شدن سطح بتن تاثیرگذار است. برای مقابله با شسته شدن سطح بتن آماده ، می‌توان از پوشش‌های پلاستیکی استفاده کرد. آب باران بر روی سطح جمع شده پلاستیک از شسته شدن بتن بر اثر ضربه‌های شدید باران جلوگیری میکند. در هر صورت، تخلیه آب اضافی پیش از پرداخت نهایی در اولویت قرار دارد.

حجم بارندگی

حجم بارندگی از اهمیت کمتری نسبت به دیگر پارامترها برخوردار است. با این وجود، در صورت بالا بودن حجم بارندگی، احتمال مختل شدن فعالیت‌های کارکنان وجود دارد.

تاثیر باران بر روی بتن ریزی تاثیر می‌گذارد؟

هنگام بتن ریزی در هوای بارانی مشکلاتی به وجود می‌آید. این مشکلات شباهت زیادی به پیامدهای ناشی از پدیده آب انداختن بتن دارند. در این پدیده، آب آزاد (آب جذب نشده توسط مصالح) از درون بتن خارج شده و در سطح آن جمع می‌شود.

آب انداختن بتن

بین مواد موجود در ترکیب بتن (به غیر از هوا)، آب کمترین چگالی را دارد. به همین دلیل، در صورت آزاد بودن آب در مخلوط، ذرات آن به به سمت بالا حرکت می‌کنند. جمع شدن آب ناشی از آب انداختن در سطح بتن می‌تواند باعث ازدست رفتن کیفیت بتن و رخ دادن مشکلات زیر شود:

1. از یبن رفتن ساختار یکنواخت بتن
2. افزایش نفوذپذیری
3. تضعیف پیوند بین میلگردها و بتن
4. تضعیف پیوند بین سنگادنه‌ها و خمیر سیمانی
5. افزایش نسبت آب به سیمان در نزدیکی سطح

تاخیر در پرداخت سطح

بارندگی نیز مانند آب انداختن باعث جمع شدن آب بر روی سطح بتن می‌شود. با این تفاوت که در این حالت، با اقدام مناسب و به موقع برای تخلیه آب می‌توان از پیامدهای مخرب جلوگیری کرد. در مجموع، بتن ریزی در هوای بارانی زمانی موفقیت‌آمیز به حساب می‌آید که پرداخت نهایی به طور کامل و بدون هیچ آسیبی به سطح بتن انجام شود.

تاثیر باران بر روی بتن تازه چیست؟

آب، یکی از ترکیبات اصلی بتن است. حضور آب باعث انجام واکنش هیداراتاسیون در خمیر سیمانی و افزایش مقاومت مخلوط بتنی می‌شود.  حضور آب به شکل باران می‌تواند اثرات مخربی را به همراه داشته باشد از مهم‌ترین اثرات مخرب باران بر روی بتن می‌توان به کاهش مقاومت فشاری، شسته شدن خمیر سیمانی و تخریب سطح بتن اشاره کرد. اثرات مخرب بارندگی می‌توانند باعث افزایش احتمال گرد شدگی یا پودر شدن، پوسته پوسته شدن و ترک‌خوردگی بتن شوند. علاوه بر این، در صورت استفاده از بتن‌های رنگی، احتمال شسته شدن رنگدانه‌ها در حین بارندگی نیز وجود دارد.

کاهش مقاومت فشاری بتن بر اثر بارندگی

بارندگی در حین ریختن بتن در قالب و مخلوط شدن آب باران با بتن تازه، نسبت آب به سیمان را افزایش می‌دهد. این مسئله می‌تواند منجر به کاهش مقاومت فشاری بتن شود. البته، در صورت بارندگی پس از جانمایی و تراکم بتن، جمع شدن آب تاثیر زیادی بر روی کاهش مقاومت فشاری آن نخواهد داشت.

شسته شدن خمیر سیمانی بر اثر بارندگی

اگر سطح بتن در معرض بارندگی‌های شدید یا بارندگی با حجم زیاد قرار بگیرد، احتمال کنده شدن مقدار قابل توجهی از خمیر سیمانی از روی سطح وجود دارد. در این شرایط، مقدار زیادی از سنگدانه‌های سطحی مانند تصویر زیر نمایان می‌شوند. به این ترتیب، ساخت مخلوط کافی برای ترمیم سطح و پرداخت مناسب آن دشوار خواهد بود.تاثیر بارندگی بر روی تخریب یا تضعیف سطح بتن به زمان بارندگی و مدت آن بستگی دارد. اگر کارکنان بتوانند پیش از پرداخت نهایی آب جمع شده را تخلیه کنند، مشکلی برای سطح رخ نمی‌دهد اگرچه، در صورتی که امکان تخلیه آب وجود نداشته باشد، احتمال آسیب رسیدن به سطح بتن وجود دارد.

تاثیر زمان بارندگی بر بتن ریزی در هوای بارانی چیست؟

به منظور برنامه‌ریزی دقیق برای بتن ریزی در هوای بارانی و آمادگی برای پیشگیری از اثرات مخرب باران بر روی بتن، باید تاثیر زمان بارندگی را در مراحل مختلف بتن‌ریزی مورد بررسی قرار داد.وبر این اساس، احتمال رخ دادن بارندگی در چهار حالت زیر وجود دارد:

1. بتنریزی

2. گیرش اولیه

3. پرداخت نهایی

4. عمل آوری

بارندگی در زمان ریختن بتن

مرحله اول. بتنریزی درون قالب است.که شامل جانمایی. تراکم و پرداخت اولیه می‌شود. در صورت شروع بارندگی در این مرحله، امکان ترکیب شدن آب اضافی با مخلوط وجود دارد. افزایش موضعی نسبت آب به سیمان، احتمال کاهش مقاومت فشاری را تقویت می‌کند.

تخریب بتن به دلیل شروع بارندگی در حین ریخت بتن

شروع کردن بتن‌ریزی هنگام بارندگی، به هیچ وجه مناسب نیست. در صورتی که باران در حین ریختن بتن درون قالب شروع به باریدن کرد، بهترین اقدام، توقف فرآیند بتن‌ریزی، نصب تخته‌های اضطراری و بررسی وضعیت بتن ریخته شده خواهد بود.

بارندگی در زمان گیرش اولیه بتن

شروع بارندگی در بازه گیرش اولیه بتن (حدود ۳۰ دقیقه پس از ریختن بتن تازه)، بسیار مناسب‌تر از بارندگی در زمان بتنریزی است. یا پرداخت نهایی. نفوذپذیری بتن پس از جانمایی و گیرش اولیه کاهش می‌یابد. به این ترتیب، آب باران قادر به نفوذ درون دال نخواهد بود. با این وجود، باید برای جلوگیری از شسته شدن سطح بتن، تخلیه آب اضافی و خشک نگه داشتن دال برنامه‌ریزی کرد.

تخلیه آب باران از روی بتن توسط تخته

همیشه احتمال ادامه بارندگی و تاثیر آن بر روی پرداخت بتن وجود دارد. اگرچه، گیرش نهایی معمولا چند ساعت طول می‌کشد. این مدت زمان می‌تواند برای اتمام بارندگی، تخلیه آب و آماده‌سازی برای پرداخت نهایی کافی باشد.

بارندگی در حین پرداخت نهایی بتن

یکی از بدترین مشکلاتی که می‌تواند هنگام بتن ریزی در هوای بارانی رخ دهد، شروع بارندگی در حین پرداخت نهایی است. در این حالت، گزینه‌های کمی برای جلوگیری از اثرات مخرب باران وجود دارد. پرداخت نهایی به منظور صاف کردن و تراکم سطح انجام می‌گیرد. در این مرحله، سطح بتن به سرعت سخت می‌شود. به همین دلیل، فرصت برای تخلیه آب اضافی بسیار کم است.

در صورتی که بارندگی پس از اتمام پرداخت شروع شود، امکان تخلیه سریع آب اضافی توسط برگ‌روب (فشار هوا) وجود دارد. در طرف مقابل، اگر باران در حین پرداخت شروع به باریدن کند، یک لایه ضعیف بر روی دال بتنی تشکیل می‌شود که احتمالا نیاز به ترمیم خواهد داشت.

بارندگی در حین عمل آوری بتن

عمل آوری، بهترین زمان برای شروع بارندگی هنگام بتن ریزی در هوای بارانی است. ماله‌کشی خشک پس از گیرش نهایی بتن انجام می‌شود. اگر سطح بتن به اندازه کافی سخت شده باشد و بارندگی شدید نباشد، آب باران، فرآیند عمل آوری بتن را بهبود می‌بخشد. یکی از روش‌های  عمل آوری آب دادن به بتن است. بارندگی پس از گیرش نهایی، این فرآیند را ساده‌تر می‌کند.

بارش شدید بر روی بتن سخت شده

تنها اثر مخربی که بارندگی می‌تواند بر روی بتن داشته باشد، تخریب سطح بر اثر برخورد شدید قطرات باران است.که می‌توان چند پوشش پلاستیکی را در نزدیکی محل آماده کرد و آن‌ها را در حین عمل آوری بر روی بتن کشید.


کنترل میزان آب مورد استفاده در ترکیب بتن

در هوای بارانی، میزان رطوبت هوا افزایش می‌یابد. به همین دلیل، سنگدانه‌ها رطوبت بیشتری را به خود جذب می‌کنند. عدم کنترل این مسئله باعث افزایش نسبت آب به سیمان و کاهش مقاومت نهایی بتن خواهد شد. یکی از روش‌های کنترل رطوبت، کاهش میزان آب مورد استفاده در ترکیب بتن است. در واقع، میزان آب باید به اندازه‌ای کم شود که با احتساب رطوبت موجود در سنگدانه‌ها، تغییری در نسبت آب به سیمان (مطابق با طرح اختلاط) رخ ندهد. علاوه بر این روش، استفاده از افزودنی کاهنده آب نیز می‌تواند نسبت آب به سیمان را در محدوده مجاز نگه دارد.

اضافه کردن افزودنی ضد آب به ترکیب بتن

اضافه کردن افزودنی ضد آب به ترکیب هنگام ریختن بتن درون قالب، مقاومت مخلوط در برابر نفوذ آب اضافی (مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک) را افزایش می‌دهد. این افزودنی، در طی واکنش با آب و سیمان، بلورهای سیلیکات کلسیم را به وجود می‌آورد. این ذرات با پر کردن حفره‌ها و ترک‌های ریز بتن، از ورود آب اضافی به آن جلوگیری می‌کنند.

انتخاب زمان مناسب برای بتن ریزی در هوای بارانی

معمولا در فصل‌های سرد سال، بارندگی هر روز رخ نمی‌دهد. به همین دلیل، بررسی وضعیت جوی از نظر بارندگی، رطوبت و باد می‌تواند به انتخاب زمان مناسب بتن‌ریزی کمک کند. به علاوه، عدم بارندگی در یک بازه ۱۲ ساعته برای اجرای بدون مشکل بتن‌ریزی کافی است. نرم افزارها و سایت‌های مختلفی برای پیش‌بینی دقیق وضعیت جوی وجود دارند. با بررسی این ابزارها می‌توان برای بتن‌ریزی در زمان مناسب برنامه‌ریزی کرد. البته بهترین گزینه در هر شرایطی، آمادگی برای بدترین حالت ممکن است.

اطمینان از محکم بودن قالب‌بندی

پیش از بتنریزی به درون قالب، باید از محکم بودن اتصالات و اجزای قالب اطمینان حاصل کرد وزش بادهای شدید می‌تواند باعث تکان خوردن قالب، آب انداختن بیشتر بتن و ایجاد ترک‌های ناشی از جمع‌شدگی شود.به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از وزش بادهای شدید، استفاده از شبکه‌های بادگیر گزینه مناسبی است.

پوشاندن سطح دال، فقط در هنگام بارندگی شدید و یا اجرای دال‌های شیب‌دار می‌تواند از شسته شدن سطح بتن جلوگیری کند. در موارد دیگر، این کار می‌تواند باعث ایجاد مشکلات بیشتر شود. به عنوان مثال، اگر بتن حالت خمیری خود را حفظ کرده باشد، راه رفتن بر روی آن برای پهن کردن پوشش، باعث ایجاد رد پا بر روی سطح خواهد شد. علاوه بر این، به دلیل وجود بیرون‌زدگی‌هایی نظیر انکر بولت‌ها یا میلگردها، احتمال گیر کردن پوشش و دشوار شدن فرآیند پهن کردن نیز وجود دارد.

پوشش‌های پلاستیکی معمولا به اندازه‌ای بزرگ نیستند که بتوانند تمام سطح دال را پوشش بدهند. از این‌رو، همیشه مقداری آب از بین ناپیوستگی‌های پوشش به سطح بتن می‌رسد. هنگام برداشتن پوشش پلاستیکی، آب بر روی سطح ریخته می‌شود.به این ترتیب، باید آب اضافی را پیش از پرداخت نهایی تخلیه کرد.

از همه مهمتر، استفاده از پوشش پلاستیکی، باعث حبس شدن حرارت و محدود شدن زمان تبخیر آب سطحی می‌شود. به همین دلیل، زمان گیرش به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. هر چه زمان گیرش کمتر باشد، فرصت برای تخلیه آب اضافی قبل از پرداخت نهایی نیز کمتر خواهد بود.

تخلیه آب از روی سطح بتن

تخلیه به موقع آب اضافی از روی سطح، یکی از عوامل مهم در کیفیت بتن ریزی در هوای بارانی است. این کار، به منظور تخلیه آب باران بدون کندن خمیر سیمانی انجام می‌گیرد. البته، از دست رفتن مقداری از سطح خمیر سیمانی اجتناب‌ناپذیر است. در واقع، حذف بخشی از سطح که برای مدت طولانی با آب در ارتباط بوده می‌تواند برای کیفیت بتن مفید باشد.

در بسیاری از موارد، کارکنان به جای تخلیه کامل آب اضافی از روی سطح، آن را به اطراف دال منتقل می‌کنند تا شرایط برای پرداخت نهایی فراهم شود. این روش سرعت آماده‌سازی برای اجرای پرداخت نهایی را افزایش می‌دهد. با این وجود، احتمال بازگشت آب از اطراف به روی سطح دال نیز بیشتر می‌شود.

ساخت سد سیمانی برای جلوگیری از ورود آب به ناحیه بتن‌ریزی

به منظور حل این مشکل می‌توان محدوده آماده برای پرداخت را توسط یک سد سیمانی (قطعات بتنی پیش ساخته) محصور کرد تا کارکنان پرداخت نهایی را بر روی سطح انجام دهند.و پس از اتمام و پرداخت نهایی باید سیمان ریخته شده را در اولین فرصت از روی محدوده برداشت شود.


روش های تخلیه آب از روی سطح بتن کدام هستند؟

با توجه به حجم بارندگی و وضعیت سطح بتن، تخلیه آب معمولا توسط تجهیزاتی نظیر تی، تخته یونولیت، شلنگ معمولی یا شلنگ کمپرسور و برگ‌روب انجام می‌شود. در صورت استفاده از شلنگ معمولی، باید آن را با آب پر کرد. شلنگ سنگین شده و به خوبی با سطح بتن تماس پیدا می‌کند.

با توجه به تعداد برآمدگی‌های دال‌ها و نقشه بتن‌ریزی می‌توان ترکیبی از تجهیزات را برای تخلیه آب اضافی مورد استفاده قرار داد. طول شلنگ معمولا ناحیه بزرگی از سطح را تحت پوشش قرار می‌دهد اما در نواحی دارای برآمدگی/تورفتگی عملکرد خوبی ندارد. در نواحی دارای برآمدگی/تورفتگی، تی یا تخته یونولیتی گزینه مناسبی است.

تخلیه آب اضافی روی بتن توسط شلنگ و تی

در مجموع، تخته یونولیت بهترین گزینه برای تخلیه آب است؛ چراکه این ابزار هم سطح بیشتری را نسبت به تی پوشش می‌دهد و هم عملکرد بهتری در تخلیه آب برآمدگی/تورفتگی دارد. به علاوه، بافت صاف و ترکیب نسبتا نرم تخته‌ها، کنده شدن سطح بتن را به حداقل می‌رساند. معمولا پس از تخلیه آب اضافی، بافت سطح بتن نسبتا ماسه‌ای خواهد بود. ماله‌کشی و پرداخت نهایی، این مشکل را برطرف می‌کنند

فرآیند تخلیه آب اضافی ناشی از بارندگی تقریبا مشابه تخلیه آب حاصل از آب‌انداختن است. با این تفاوت که رطوبت بالای هوا پس از بارندگی می‌تواند مانع از تخلیه سریع آب از سطح شود. در صورتی که احتمال بارندگی مجدد وجود داشته باشد، کارکنان می‌توانند در حین فرآیند پرداخت از برگ‌روب برای تخلیه موضعی آب پیش از شروع بارش استفاده کنند.

ترمیم سطح بتن چگونه انجام می‌شود؟

بتن ریزی در هوای بارانی همیشه موفقیت‌آمیز نیست. در برخی از موارد، اثرات مخرب بارندگی به عمق بتن نفوذ می‌کند. در این شرایط، تخریب کامل عضو بتنی و تکرار فرآیند بتن‌ریزی محتمل است.اگر زمان، مدت و شدت بارندگی به گونه‌ای باشد که فقط آسیب سطحی به بتن وارد شود، امکان ترمیم سطح وجود دارد.

گردآوری: جهاد بتن

.واحد روابط عمومی شرکت جهاد بتن

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید