تیم ما

مدیران ارشد

image

سهیل تایلعضو هیئت مدیره

علیرضا تایل رئیس هیئت مدیره

سعید تایل مدیر عامل

مدیران مجموعه

WhatsApp Image 2021-01-13 at 17.40.57

آقای رضایی

معاونت مالی حسابداری

جهادبتن -مدیرمنابع انسانی

       آقای براتعلی

        مدیر منابع انسانی

WhatsApp Image 2021-01-13 at 17.41.30

آقای مهندس اسماعیل زاده

مدیر کنترل کیفیت و R&D

مدیر حراست جهاد بتن

آقای آزاد

مدیر حراست و نگهبانی

جهاد بتن _ مدیر تامین نگهداری

آقای مهندس صوفیان

مدیر پشتیبانی و تامین نگهداری

جهاد بتن

آقای مهندس مقدسی

مدیر بازاریابی و فروش

جهاد بتن _ مدیر تولید

 آقای مهندس آقاجانی

مدیر تولید و عملیات

جهاد بتن _ ابراهیمی

آقای ابراهیمی

جانشین تولید و عملیات