روش های جدید بتن ریزی

روش های جدید بتن ریزی _ بتن ریزی شوتی

ناوه (سطح شيبدار يا شوت)

ناوه يا ناوداني وسيله‌اي‌ ساده‌، ارزان و سريع براي انتقال بتن به نقاط پايين‌تر و در ارتفاع كمتر مي‌باشد (شکل 4). توجه به موارد زير در هنگام استفاده از ناوه ضروري است:

1- ناوه طولاني باعث جداشدگي اجزا و خشك‌شدن مخلوط بتن مي‌گردد، بنابراين بايد از ناوه كوتاه استفاده كرد. به عنوان راهنمايي، در صورت استفاده از يك ناوه، چنانچه بتن دچار جداشدگي گرديد بايد در نوع وسيله و يا طول آن تجديد نظر نمود.

2- شكل مقطع ناوه ترجيحاً دايره‌اي و يا نيم دايره باشد و از به كار بردن مقاطع مستطيل با گوشه‌هاي تيز (به علت باقي ماندن بتن و افزايش اصطكاك – اثر جدار-) خودداري گردد.

3- قطر ناوه بايد حداقل 8 برابر حداكثر اندازه سنگدانه باشد.

4- شيب ناوه بايد حداكثر به، 2 به 3 و يا حداقل 3 به 2 محدود شود.

5- براي آنكه مخلوط درون ناوه مجدداً مخلوط گردد ، بهتر است كه در انتهاي ناوه از يك ناوداني و يا قيف هادي عبور كند. اين عمل همچنين باعث مي‌شود كه از جداشدگي اجزاي بتن جلوگيري شود، بويژه اگر سرعت بتن روي ناوه زياد باشد.


اجرای بتن به روش شوت یا ناوه شیبدار

شوت یا ناوه سطحی شیب دار و آب بندی شده است که از فلز یا روکش فلزی و یا پلاستیکی ساخته شده است. شیب شوت یا ناوه باید ثابت باشد تا بتن در سطح آن به راحتی‌حرکت کند. برای جلوگیری از جدا شدن سنگدانه‌های بتن از هم باید از مانعی(قیف) در انتهای ناوه (شوت) استفاده نمود تا بتن به صورت قائم به سطح مورد نظر انتقال یابد. ارتفاع قیف قائم حداقل 65 سانتی متر منظور گردد. این روش از اجرای بتن، در کف سازی‌ها و جاده سازی‌ها کاربرد دارد.

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید