مصوبات کمیته اضطراری آلودگی هوا

مصوبات کمیته اضطراری آلودگی هوا


مصوبات کمیته اضطراری آلودگی هوا

مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا – صورتجلسه دوازدهمين کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوای استان تهران در سال 1400

دوازدهمين جلسه کارگروه هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوا، روز دوشنبه مورخ 04/11/1400رأس ساعت 30:7 صبح
در محل استانداری و به رياست جناب آقای مهندس ملکی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و با حضور
ساير اعضا، برگزار گرديد. با توجه به گزارش اداره کل هواشناسی استان ، مبنی بر استمرار پايداری هوا و انباشت آلایندها
، موارد مشروحه ذيل جهت اجرا تا پايان روز چهارشنبه مورخ 06/11/1400 ، مصوب گرديد.

موارد مشروحه در جلسه

1 .مقرر گرديد پايگاه های سيار فوريت های پزشکی اعم از اورژانس و هلال احمر در مناطق پرتردد شهر، جانمايی
گردند.
2 .مقرر گرديد پليس راهور تهران بزرگ، نسبت به جلوگيری از تردد کليه موتور سيکلت ها ، خودروهای دودزا و فاقد
معاينه فنی و همچنين وسايل نقليه دودزا دارای معاينه فنی، اقدامات لازم را به عمل آورد.
3 .مقرر گرديد با همکاری فرمانداری تهران و اتحاديه کاميونداران شهر تهران، پليس راهور از تردد شبانه کاميون ها
به استثنای کاميون های حامل سوخت، مواد غذايی و مواد فاسد شدنی جلوگيری نمايد.
4 .مقرر گرديد شهرداران استان ، نسبت به جلوگيری از فعاليت های عمرانی که موجب تشديد آلودگی هوا می شود ،
اقدام نمايند.
5 .پايش ويژه ، شناسايی منابع آلاینده، اعلام هشدار ، اخطار و اقدامات تشديدی ، توسط اداره کل حفاظت محيط زيست
استان با جديت تداوم يابد.
6 .شهرداری تهران و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ، نسبت به جلوگيری از روشن ماندن اتوبوس ها و
مينی بوس ها در پايانه های مسافربری درون شهری و برون شهری ، اقدام نمايد.
7 .ممنوعيت مصرف نفت کوره در کليه واحدهای نيروگاهی، صنعتی ، توليدی ، معدنی و خدماتی استان، کماکان ادامه
يابد.

همچنین

8 .مقرر گرديد از هرگونه فعاليت ورزشی در محيط های باز، خودداری گردد.
9 .مقرر گرديد سازمان صدا و سيما، رسانه ها و روابط عمومی کليه دستگاه های اجرايی، نسبت به اطلاع رسانی لازم،
توصيه ها و جلب همکاری و مشارکت عمومی در خصوص پرهيز از اقدامات منجر به آلودگی هوا ، رعايت نکات بهداشتی
ويژه شرايط اضطرار آلودگی هوا و کاهش استفاده از وسايل نقليه شخصی و پرهيز از سفرهای غير ضروری، عدم حضور

گروه های حساس از جمله افراد سالخورده، کودکان ، بيماران و … در فضای باز وکاهش مصرف انرژی و نظاير آن ، اقدام
نمايد.
10 .استفاده از ماسک های مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط آحاد مردم و به ويژه شاغلين
پليس راهور و شهرداری ها و … که بيشترين مواجهه با آلودگی هوا و حضور در فضای باز دارند، توصيه گرديد.
11 .مقرر گرديد شرکت گاز استان، نسبت به تداوم تامين سوخت گاز مورد نياز نيروگاه ها و ساير واحدهای متصل به
شبکه گاز رسانی که فعاليت آنها در اين شرايط ضروری است، اقدام نمايد.
12 .مقرر گرديد شهرداران استان، به منظور جلوگيری از پسماند سوزی و سوزاندن شاخ و برگ درختان، نظارت ويژه
اعمال نمايند و با توجه به تداوم پسماند سوزی ها در شهر تهران مخصوصا 19 ، استانداری و اداره کل ً خالزير در منطقه
حفاظت محيط زيست استا ن، مراتب را با مد نظر قرار دادن شرايط اضطرار آلودگی هوا ، از طريق شهرداری تهران
پيگيری نمايند.
13.مقرر گرديد فعاليت ) توليد ، خريد و فروش( واحدهای توليد بتن آماده ، شن وماسه و آسفالت ، تا پايان روز چهارشنبه
هفته جاری، تعطيل شوند.
14 .مقرر گرديد شهرداری تهران نسبت به تدوين دستورالعمل و مدلی برای فروش طرح تفکيک در شرايط اضطرار
آلودگی هوا، اقدام نمايد.

 

شرکت کنندگان:

آقايان: عابد ملکی)معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران( ،منصور درجاتی ) مدير کل مديريت بحران استانداری تهران(، احمد مرادی
) مدير کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافيک استانداری تهران(، محمد حسن طهرانی )مدير يت بهره برداری شرکت گاز
استان تهران(، مازيار غالمی) معاون اداره کل هواشناسی استان تهران(، حسن محمدی ) معاون اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران(،
غالمحسين آرام) معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران(، علی روشنی) سرپرست اداره حفاظت محيط زيست تهران(، فرشيد
باباخانی )معاون فنی شرکت کنترل کيفيت هو شهرداری تهران(، سرهنگ صابری منش)پليس راهور تهران بزرگ(، سرگرد مهدی
شعبانپور )پليس راهور تهران بزرگ(،علی اکبر عبدالهی کيا ) پليس راهور غرب تهران(، دکتر يحيی صالح طبری) رئيس اورژانس
تهران(، مجيد تاجيک )ر ئيس گروه سالمت محيط دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی(، ايوب خيرالهی )رئيس اداره HSEE سازمان
صنعت، معدن و تجارت استان تهران(، نويد خورشيدی ) رئيس اداره HSE شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران  و بيژن مقيمی
کارشناس مسئول اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران.
خانمها: زهره عبادتی)معاون انسانی اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهر ان، الهه حسن پور)معاون مدير کل آموزش و پرورش شهرستان های
تهران(،گيتی فرزانه ) رئيس گروه محيط زيست دفتر فنی استانداری تهران( و فاطمه اکبرپور) رييس اداره انسانی، ارزيابی و آلودگی هوا
اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران

 

واحد روابط عمومی

منبع اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید