روز جهانی استاندارد ۲۰۲۱

 

پیام روز جهانی استاندارد ۲۰۲۱

 

پیام روسای سازمان های بین المللی ISO ،IEC و ITU به مناسبت روز جهانی استاندارد

اهداف توسعه پایدار که برای رفع نابرابری های اجتماعی، توسعه اقتصاد پایدار و کاهش سرعت تغییرات اقلیمی طرح ریزی شده اند، بسیار بلند پروازانه هستند. تحقق آنان مستلزم همکاری بسیاری از شرکای دولتی و خصوصی و استفاده از همه ابزارهای موجود، از جمله استانداردهای بین المللی و ارزیابی انطباق است.

مبارزه سخت در برابر یک بیماری همه گیر جهانی، ضرورت پرداختن به اهداف توسعه پایدار به روشی فراگیر را آشکار ساخت تا از این طریق به تقویت جوامع پرداخته و آنان را انعطاف پذیرتر و باثبات تر سازد. امروز ما از شما دعوت می کنیم در ماموریتی به ما ملحق شوید که اهداف توسعه پایدار را برای بازسازی بیشتر تائید می کند. در این راستا استانداردها بیش از همیشه مرتبط هستند.

چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر

سیستم یکپارچه استانداردها بر همکاری استوار است. این خود گواهی بر قدرت همکاری و این اطمینان است که ما با هم از مجموع اجزای خود قوی تر هستیم. با همکاری مشترک، ما مردم را با راه حل های واقعی برای مقابله مستقیم با چالش های پایداری توانمند می کنیم.

با چنین عزم و اراده ای است که توجه ما در طرح ریزی چند ساله روز جهانی استاندارد به نمایش روش های مختلف مشارکت استانداردهای بین المللی درموفقیت اهداف توسعه پایدار جلب شده است.

ما با یکدیگر هم پیمان هستیم تا دستور کار2030 را با استانداردهایی برای اهداف توسعه پایدار و “چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر” سرعت بخشیم.

 

ترجمه: دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران

.منابع: وبسایت سازمان ملی استاندارد ایران

وبسایت سازمان ایزو

 

.واحد روابط عمومی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید