بسته حمایتی کرونا

بسته حمایتی کرونا


بسته حمایتی کرونا

بسته حمایتی کرونا _یکی از طرح‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر اجرایی شد. و بر اساس آن قرار شد به حساب سرپرست خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بازنشستگان، حقوق بگیران زیر ۳ میلیون تومان و… مبلغ ۲۰۰ هزار تومان واریز شود. همچنین حدود ۱۰۰ هزار روستایی بازنشسته تحت پوشش صندوق بیمه عشایر و روستاییان مشمول پرداخت سبد حمایتی شدند. که قرار شد وجوه سبد جبران معیشتی به حسابشان واریز شود.

حمایتی نقدی

خانوار‌های یک نفره، یکصد هزار تومان، خانوار‌های دو نفره، ۱۵۰ هزار تومان، خانوار‌های سه نفره، ۲۰۰ هزار تومان، خانوار‌های چهار نفره، ۲۵۰ هزار تومان و خانوار‌های ۵ نفره به بالا ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

نحوه پیگیری

افراد می توانند با ارسال پیام به سامانه #۴*۴* وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ خود را دریافت کنند.

خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، بیمه‌شدگان اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در لیست افراد واجد شرایط کمک دولت قرار دارند. و افرادی که از فروردین لغایت مهر سال ۹۷ شاغل بودند و به سازمان تأمین اجتماعی لیست حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

اشکالات طرح

بسیاری از خانوادهها موفق به دریافت نشده اند. این را میتوان از بوق اشغال مداوم سامانه تلفنی ۱۴۲۰ و نیز واکنش شهروندان در فضای مجازی برداشت کرد. اشکالات دیگر طرح. نبود سیستم مشخص برای پاسخگویی به خانوادها و نیز نادیده گرفتن سرپرست خانوار‌هایی دانست که مشخصات آنها در نهادهایی، چون کمیته امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی دیده نمیشود. و از آن‌ها به عنوان کارگران فصلی، افراد فاقد بیمه و کارگرانی که فیش حقوقی ندارند، یاد میشود.

سازمان تأمین اجتماعی شماره ۱۴۲۰ و کد دستوری *۱۴۲*۸# را اعلام کرد.

.منبع:تابناک

واحد روابط عمومی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید