توزیع بسته حمایتی و معیشتی

توزیع بسته حمایتی و معیشتی


توزیع بسته حمایتی و معیشتی

توزیع بسته حمایتی و معیشتی_در آستانه ایام سال نو و بهار قرآن به پیشواز بهار ۱۴۰۳می رویم. با توجه به تورم 50 درصدی و سنگین شدن هزینه های زندگی، امسال نیز همچون سال گذشته در روزهای کاری پایان سال، مدیریت شرکت جهاد بتن تایل تصمیم گرفت. پیش از آغاز سال جدید. نسبت به توزیع بسته های حمایتی و معیشتی شب سال نو و ماه رمضان،اقدام نماید.

که شامل اقلامی از چند خواربار اساسی شب عید است.

این اقلام شامل:

. برنج

. گوشت قرمز

. مرغ

. و پنج بسته انواع شکلات و شیرینی

در دو مرحله‌ بین خانواده‌های کارکنان و پرسنل مجموعه اقدام نمود.

انسان خوشبخت نمی شود. اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد.

همه آدم ها، شایسته یک زندگی خوب هستند.

همچنین. مبالغی اسکناس نو به رسم برکت و عیدی به همه پرسنل اهدا گردید.

امید است. در سال پیش رو، شرایط اقتصادی طوری پیش برود. تا با پررنگ کردن حمایت های معیشتی بتوانیم قدری از فشارهای وارده بر کارکنان و خانواده های این عزیزان را در حد مقدور کاهش دهیم. امید می رود. امسال با افزایش تولید شرکت. این روال تداوم و بلکه بیشتر از سال گذشته ادامه داشته باشد. خدا یاری گر همه عزیزان باشد.

کلام آخر

در خاتمه با شعری نغز از سروده های حکیم فردوسی این مطلب را به پایان می بریم:

. نباشد همی نیک و بد پایدار      همان به که نیکی بود یادگار

دراز است دست فلک بر بدی      همه نیکویی کن اگر بِخرَدی

چو نیکی کنی، نیکی آید برت      بدی را بدی باشد اندرخورت

چو نیکی نمایدت کیهان خدای      تو با هر کسی نیز، نیکی نمای

مکن بد، که بینی به فرجام بد      ز بد گردد اندر جهان، نام بد

به نیکی بباید تن آراستن      که نیکی نشاید ز کس خواستن

وگر بد کنی، جز بدی ندروی      شبی در جهان شادمان نغنوی

. روابط عمومی شرکت جهاد بتن تایل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید