اقدامات قبل و بعد بتن ریزی

.اقدامات قبل و بعد بتن ریزی _ لازم به ذکر است که در شرایط متعارف پس از اطمینان از انطباق شرایط محیطی مانند دما و وضعیت بارندگی و تابش آفتاب و سرعت وزش باد. یا سایر شرایط خاص با شرایط پروژه مورد نظر میتوان شروع به بتن ریزی نمود.

آرماتور ها. سطوح درون قالب، و یا بتن قدیمی که در مجاورت با بتن های جدید میباشد؛ بایستی تمیز و عاری از هر گونه چربی. خاک. نخاله. ذرات ریز. شیره و خمیره سفت شده سیمان، رنگ، مواد عمل آورنده بتن. بتن ضعیف و متخلخل. قطعات یخ و برف. یا مواد خارجی باشد.

قبل از بتن ریزی، اگر دمای قالب ها و آرماتور ها بالای 50 سانتی گراد باشد، باید آب پاشی شوند. سپس آب های اصافی جمع آوری شود.

در مورد قالب بندی بایستی از استحکام قالبها و درزبندی مناسب آن اطمینان حاصل نمود. تا از ایجاد ظاهر نامناسب بتن بعد از قالب برداری، و خروج شیره بتن، و یا تخریب قالب بندی در حین کار جلوگیری کرد. لازم بذکر است، که طبق آیین نامه بتن، قالب ها میبایستی توان تحمل بارها حین اجرا، مثل ضربات لوله های پمپ بتن، تردد افراد، و انتقال مصالح را داشته باشد.

روغن کاری قالب ها بایستی با روغن مخصوص قالب انجام شود. تا از فرم احتمالی سطح بتن با ایجاد لکه ویا بروز مشکل در نماکاری روی بتن یا رنگ آمیزی بعدی آن جلوگیری شود. استفاده از فاصله نگهدارها ( spacer) در آماتوربندی جهت ارایش مناسب و ایجاد پوشش کافی بتن روی میلگردها ضروری است.

.چند نکته مهم

.1) كار بتني را برنامه ریزی کنید و فرد با تجربه ای را در نظر بگیرید.

.2)قالبها و سایز ابزار لازم را قبل از بتن ریزی آماده کنید.

.3)کمک لازم را در نظر بگیرید کار بزرگ را به چند کار کوچکتر تقسیم کنید.

کار بتن ریزی از نظر فیزیکی کار فنی است. در مورد تخمین بتن مورد نیاز یک پروژه لازم به ذکر است. که با توجه به تغییرات هرچند کم در ابعاد قالبها با توجه به وسعت زیاد محل بتن ریزی ممکن است اختلاف قابل ملاحظه ای بین عدد تخمین زده شده و بتن مصرف شده وجود داشته باشد.

توجه داشته باشید. اگر مثلا در یک پروژه کوچک مساحت فوندانسیون(بخش بتنی) 100 مترمربع باشد. و هنگام پرداخت 1 سانتی متر بتن ضخیم تر کشیده شود. حدود 1 متر مکعب به حجم بتن مصرفی ناشی از فقط این اشنباه افزوده خواهد شد. و یا در سقف های تیرچه بلوک، که متاسفانه بخش تیرچه ای را به غلط ویبره نمیشود، در صورت ویبره کردن، یا استفاده از بتن با روانی بالا، حجم بتن مصرفی بشدت بالا میرود.

بنابراین. تنها فاکتور معتبر تخمین اولیه با دقت بالا می باشد. و هنگام تحویل گرفتن بتن خریدار ملزم به تحویل گرفتن بتنی صرفا به مبنای وزن مخصوص بتن مندرج در قرارداد میباشد. زیرا به دلایل ذکر شده و دهها مسائل اجرایی دیگر راهی جز این وجود ندارد.

 

.منبع: با ما تا بام 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید