شب قدر

شب قدر

شب قدر شب قدر– بافضیلت‌ترین شبِ سال و شب رحمت الهی و آمرزش گناهان است. و در آن، فرشتگان به زمین می‌آیند ... ادامه مطلب