مجتمع تجاری،اداری،تفریحی،خدماتی رزمال
مجتمع تجاری،اداری،تفریحی،خدماتی رزمال
مجتمع تجاری،اداری،تفریحی،خدماتی رزمال
مجتمع تجاری،اداری،تفریحی،خدماتی رزمال
مجتمع تجاری،اداری،تفریحی،خدماتی رزمال

رزمال

مجتمع تجاری ، اداری ،تفریحی و خدماتی / رزمال

پروزه رزمال با زیر بنای بالغ بر 200000متر مربع در 25 طبقه و دارای کاربری های متنوع از جمله تجاری اداری و تفریحی ورزشیدر منطقه22 تهران

و با چشم اندازی بسیار زیبا و به سوی دریاچه خلیج فارس ، در حال احداث می باشد. مقیاس پروژه فرا منطقه ای بوده و جذب مشتریان از تمام نقاط مختلف شهر وکشور ، جزاهداف پروژه است.

مشتریجهاد بتن
ایجاد توسط شرکت ارم پایدار راد
تاریخ تحویلدرحال احداث
مهارت هاتجاری اداری تفریحی
وبسایتhttps://rosemall.com/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید