آسیب های بتن

آسیب های بتن

آسیب های بتن _ مقاومت فشاری بتن، یک ویژگی بسیار مهم واساسی برای همه بتن ها به شمار میرود.

حفظ مشخصات بتن در مدت زمان طولانی به هنگام تحمل بارهای دوره بهره برداری و یا مواجه شدن با شرایط محیطی و اقلیمی مختلف که به دوام بتن معروف است، اهمیتی به مراتب بیشتر از مقاومت اولیه بتن می تواند داشته باشد.

عوامل مختلفی که ویژگی های بتن آماده شده را تهدید می کند شامل موارد زیر می باشد:

1. یخ بندان های پی در پی

2. عوامل شیمیایی خورنده

3. سایش و فرسایش

4. سنگدانه های واکنش زا

5. خوردگی میلگرد بتن

یخبندان های پی درپی

یخ زدن و آب شدن های پی درپی بتن در مناطق سردسیر و بتن ریزی در هوای سرد باعث تخریب بتن می شود.

این نوع آسیب در بتن هایی که در معرض آب و رطوبت دائمی قرار دارند بیشتر است. و به هنگامی که از مواد شیمیایی و یا نمک برای

یخ زدایی استفاده می شود روند خرابی شدیدتر می شود.

در این موارد، باید با مواد افزودنی های بتن

1.  افزودنی های حباب ساز

2. سنگدانه های مناسب بتن

3. نسبت آب به سیمان پایین

4. و در نهایت نفوذپذیری کم ساخته شود.

عوامل شیمیایی خورنده

هرچقدر نفوذپذیری بتن آماده کم باشد، مقاومت بتن در برابر املاح و مواد مضر موجود در خاک و آب در تماس با بتن بیشتر می شود.

استفاده از سیمان و نسبت های طرح اختلاط بتن مناسب نیز، ضروری است. بتن های با کیفیت خوب در برابر اسید های ملایم میتواند مقاومت کند. به شرطی که تدابیر لازم برای این منظور در نظر گرفته شود.

سایش و فرسایش

در برخی مواقع سطح بتن دچار فرسایش می شود.

و این امر به ویژه در کف محوطه های صنعتی، پارکینگ ها، باراندازها و ایستگاه های کانتیتری مشکلاتی را به وجود می آورد.

در سازه های آبی سنگ دانه های شن و ماسه موجود در آب جاری نیز ممکن است موجب سایش شود. و در شرایط معمولی با کم کردن نسبت آب به سیمان و بالا بردن رده مقاومتی بتن می توان، از سایش بتن جلوگیری کرد.

لازم است. در مواردی که روند ساییدگی شدیدتر است، از سنگدانه های سخت در ساخت بتن آماده استفاده کرد.

سنگدانه های واکنش زا

برخی سنگدانه ها در اثر واکنش شیمیایی با مواد قلیایی موجود در سیمان پرتلند موجب انبساط و فروپاشی بتن میشود. دقت در انتخاب منابع سنگدانه. استفاده از سیمان با قلیایی کم. واستفاده از مواد پزولانی در موارد مناسب میتواند مانع بروز این مشکلات شود.

خوردگی میلگرد بتن

در اثر خوردگی آرماتور ممکن است پکیدن و قلوه کن شدن در سطح بتن روی دهد. این پدیده در عرشه پلها در صورت استفاده ازموادشیمیایی یخ زدا در مناطق سردسیر و یا بتن ریزی در هوای سرد و یا در سازه های بتنی مناطق گرمسیر و مرطوب مانند مناطق نزدیک سواحل دریا و یا بتن ریزی در هوای گرم میتواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

تامین پوشش مناسب بتن روی آرماتور و ساخت بتن آماده با نفوذپذیری کم و استفاده از افزودنی های بتن شیمیایی و افزودنی های بتن معدنی مناسب و استفاده از شرایط حفاظتی کاتدی میتواند به دوام بتن در این موارد کمک کند. و آسیب های بتن ناشی از عوامل مختلف را به کمترین حد خود برساند.

. گرداوری روابط عمومی شرکت جهاد بتن

. مونا مصطفی پور

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید