تیم ما

مدیران ارشد

image

سهیل تایلمدیر بازاریابی و فروش

علیرضا تایل رئیس هیئت مدیره

image

سعید تایل مدیر عامل

مدیران مجموعه

WhatsApp Image 2021-01-13 at 17.40.57

آقای رضایی

معاونت مالی

اقای شمس قالب

       آقای شمس

        مسئول منابع انسانی

اقای غفوری قالب

آقای غفوری

معاونت پشتیبانی و تامین نگهداری

اقای ازاد قالب

آقای آزاد

مسئول حراست و نگهبانی

اقای خسروی قالب

 آقای خسروی

معاونت تولید و عملیات

image

آقای ابراهیمی

جانشین تولید و عملیات

WhatsApp Image 2021-01-13 at 17.41.30

آقای اسماعیل زاده

معاونت کنترل کیفیت و R&D

image

آقای خانی

مسئول سفارشات و هماهنگی تولید